Regulamin - Kosze prezentowe i okolicznościowe
Choco Maya

Regulamin

Realizacja sprzedaży przez stronę sklep.nobilia.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w serwisie sklep.nobilia.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tych zasad.

I. Postanowienie ogólne

 1. Właścicielem serwisu sklep.nobilia.pl jest firma Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Chełmżyńska 180H, Warszawa, REGON: 380451018, NIP: 952-21-82-772, email: info@slodkie.com, Tel. (+48 22) 647-90-00.
 2. Sklep sklep.nobilia.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu za pośrednictwem standardowego łącza internetowego oraz dowolnej przeglądarki internetowej.
 3. Pod adresem sklep.nobilia.pl firma Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 5. Firma Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. prowadzi sprzedaż produktów spożywczych  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz umożliwia zakup na terenie innych krajów.
 6. Ze względu na specyfikę produktów, Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji poza terytorium Polski jeżeli, z uwagi na znaczną odległość miejsca zamieszkania lub siedziby Zamawiającego istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lub zepsucia towaru.
 7. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklep.nobilia.pl jest możliwy za pośrednictwem poczty email: sklep@nobilia.pl w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub telefonicznie pod numerem +48( 22) 647-90-00.
 8. Wszystkie prezentowane na stronie ceny towarów i dostaw są kwotami brutto, wyrażonymi w PLN. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są dostępne w zakładce Dostawa
 9. Oferta produktowa prezentowana na stronie sklep.nobilia.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 10. Klient korzystający z usług sklep.nobilia.pl nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 11. Wszelkie prawa do sklepu sklep.nobilia.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu sklep.nobilia.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu sklep.nobilia.pl (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklep.nobilia.pl w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

II. Definicje 

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Punkt Odbioru Osobistego – oznacza miejsca przeznaczone do odbioru zamówienia, pod adresem: ul. Chełmżyńska 180h, 04-464 Warszawa. 
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 14. Sprzedawca – oznacza Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 180h, 04-464 Warszawa KRS: 0000746915, REGON: 380451018, NIP: 9522182772 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://sklep.nobilia.pl/
 16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 17. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient może dokonać nieodpłatnej Rejestracji w Sklepie.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

IV. Złożenie zamówienia

 1. Osoba składająca zamówienie na stronie sklep.nobilia.pl jednocześnie oświadcza, że jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Z oferty mogą korzystać osoby prawne.
 3. Do korzystania z usług serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej, które musi być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Składać zamówienie można przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony sklep.nobilia.pl.
 6. W przypadku problemów z rejestracją, złożeniem zamówienia lub z prawidłowym wyświetlaniem treści na monitorze, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu  drogą mailową (sklep@nobilia.pl) lub telefonicznie +48 (22) 647-90-00 w celu przedstawienia problemu.
 7. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy sklepu.
 8. Podczas składania zamówienia, Klient ma prawo wykorzystać otrzymane kupony rabatowe, które nie łączą się z innymi promocjami w sklepie, chyba że postanowienia danej promocji mówią inaczej.
 9. Wybór produktów  akceptowany jest poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”.
 10. Aby złożyć zamówienie, należy przejść do Koszyka i kliknąć przycisk Zamówienie.
 11. Kolejne podstrony są stronami podsumowującymi zamówienie, gdzie Klient określa opcję dostawy i uzupełnia swoje dane adresowe lub dokonuje logowania.
 12. Przed kolejnym krokiem Klient jest proszony o dokładne zapoznanie się z podsumowaniem zamówienia i sprawdzenie poprawności podanych danych oraz zaakceptowanie regulaminu.
 13. Akceptacja całego zamówienia następuje za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 14. Każde zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty.
 15. Nie realizujemy zamówień za pobraniem, obowiązuje przedpłata, czyli płatność z góry. 
 16. Klient powinien w okresie 14 dni od daty złożenia zamówienia dokonać za nie płatności.
 17. W celu weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość email z podsumowaniem i wszystkimi niezbędnymi informacjami, tzw. Potwierdzenie zamówienia.
 18. Sklep sklep.nobilia.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane błędnym adresem, blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

V. Realizacja zamówienia

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Standardowy czas komplementacji i realizacji zamówienia wynosi do 4 dni (licząc wyłącznie dni robocze) od momentu otrzymania płatności od Klienta. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 5. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść mogłaby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta danych osób trzecich (odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Klienta.
 7. Klienci sklepu sklep.nobilia.pl ponoszą odpowiedzialność za treści, których umieszczenie na karnecie, na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie jakichkolwiek praw.
 8. Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie ono przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 9. Uwagi podane w polu „Komentarz”, Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedawcę i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.
 10. Proces realizacji zamówienia kończy się wysyłką zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Firmy InPost lub odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy. 
 11. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt pozbawiony jakichkolwiek wad.
 12. Informacja odnośnie statusu zamówienia jest stale dostępna na koncie zalogowanego Klienta w historii złożonych przez niego zamówień.
 13. Sklep sklep.nobilia.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu, pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego Towaru.
 14. Sklep sklep.nobilia.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień, które nastąpiły w wyniku: działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarii, strajków, braków w dostawach mediów, nakazów urzędowe, nawet, jeśli występują one u kooperantów.
 15. Sklep sklep.nobilia.pl zastrzega sobie prawo do odroczenia realizacji zlecenia, jeśli jego wykonanie napotyka na przeszkody opisane powyżej lub do odstąpienia od wykonania zamówienia w całości.
 16. Do każdego zamówienia wystawiana jest elektroniczna faktura VAT, którą każdy Klient otrzyma drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji. Istnieje także możliwość odbioru faktury bezpośrednio z siedziby firmy Słodkie Upominki spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k., ul. Chełmżyńska 180H w Warszawie, po uprzednim poinformowaniu Biuro Obsługi Klienta.
 17. W sytuacji chęci złożenia zamówienia powyżej 20 szt., prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.

VI. Anulowanie zamówienia

 1. Sklep sklep.nobilia.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • zamówienie nie zostało opłacone,
 • wpłacona kwota jest niższa niż wartość zamówienia,
 • zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez sklep sklep.nobilia.pl za wymagające potwierdzenia,
 • podano niepełne lub nieprawdziwe dane, 
 • zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych,
 • brak dostępności produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia w wyznaczonym przez Klienta terminie. 
 1. W przypadku zamówień opłaconych, w których realizacja została wstrzymana, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od momentu poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia, na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich, dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 2. W sytuacji, gdy proces produkcyjny został już rozpoczęty, Klientowi nie przysługuje  zwrot wpłaconej kwoty i nie ma możliwości anulowania zamówienia.

VII. Sposoby płatności

 1. Każde zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty. Klient powinien opłacić zamówienie w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 2. Nie realizujemy zamówień za pobraniem, obowiązuje przedpłata.
 3. Klient sklep.nobilia.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.
 4. Płatności można dokonać przelewem bankowym oraz przelewem on-line w trakcie akceptacji zamówienia. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.
 5. Płatności przekazane bez danych umożliwiających identyfikację transakcji mogą być nie przekazane przez Serwis PayU do sklepu sklep.nobilia.pl

VIII. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD działającej na zlecenie Sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług DPD, określającym szczegółowe warunki, godziny i sposób dostawy, dostępnym na  stronie www.dpd.com.pl oraz regulaminem świadczenia usług InPost, określającym szczegółowe warunki, godziny i sposób dostawy, dostępnym na  stronie https://inpost.pl/regulaminy
 3. Wysyłka zrealizowanych i skompletowanych zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firmy 8:00 – 16:00.
 4. Koszt dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polski ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia. 
 5. Zgodnie z polityką firmy kurierskiej, dostawca zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.
 6. Kurier wykonuje co najmniej dwie próby doręczenia przesyłki do odbiorcy w wyznaczonym dla danej usługi czasie. Jeśli nie zastanie odbiorcy paczka zostaje zwrócona do nadawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.  W przypadku powrotu paczki do nadawcy, sklep sklep.nobilia.pl może, na prośbę Klienta, ponownie spróbować wysłać przesyłkę. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty wysyłkowej. Wysyłka paczki nastąpi po uregulowaniu należności.
 8. W przypadku powrotu paczki do nadawcy, będzie ona czekała przez 10 dni roboczych, w ciągu których Klient może ją odebrać. Po upływie tego czasu, nie będzie to możliwe.
 9. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. 
 10. Klient ma możliwość odebrania zamówienia w siedzibie firmy w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o kompletności złożonego zamówienia. Odbioru osobistego można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, terminu odbioru.  Odbiór osobisty nie jest obarczony dodatkowymi kosztami.
 11. W przypadku wystąpienia uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient jest zobowiązany do: sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej, wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki, przesłania pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji do Sprzedawcy w terminie do 3 dni od daty odebrania przesyłki.
 12. Z chwilą wydania zamówionego towaru z magazynu, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania bądź zaniechania ww. firmy transportującej.

IX. Gwarancja jakości i świeżości

 1. Wszystkie oferowane w sklep sklep.nobilia.pl produkty spożywcze są dopuszczone do obrotu i nie zawierają szkodliwych dla zdrowia i zabronionych substancji. 
 2. Wszystkie produkty przechodzą szczegółowe kontrole przed opuszczeniem siedziby Sprzedawcy.
 3. Każdy z produktów opatrzony jest datą ważności oraz składem surowcowym. 
 4. Ponieważ sprzedawane produkty są artykułami spożywczymi, należy przechowywać je w sposób wskazany na opakowaniu, aby ograniczyć negatywny wpływ warunków atmosferycznych.
 5. Sklep sklep.nobilia.pl gwarantuje deklarowany przez siebie minimalny okres przydatności do spożycia, tylko wtedy, gdy nabyte Towary są odpowiednio transportowane i przechowywane przez Klienta. 

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,  prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Przedsiębiorcy lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów: 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (pkt 3); 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (pkt 4); 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (pkt 5). 

Momentem rozpoczynającym bieg terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta będzie moment otrzymania towaru przez Klienta.

 1. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór Oświadczenia).
 2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres mailowy Sklepu sklep@nobilia.pl przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy oraz mailowo w formie skanu na adres email: sklep@nobilia.pl.
 4. W przypadku złożenia zeskanowanego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odsyła towar na własny koszt.
 6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Klient wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany Towar nie może być używany poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności Towaru z zamówieniem. Zwracany Towar musi zostać należycie zabezpieczony do wysyłki zwrotnej oraz przechowywany zgodnie z rekomendowanym sposobem przechowywania dla danych produktów spożywczych.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 8. Zwrot należności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconej należności do czasu zwrotu Towaru. Zwrot następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
 9. Zgodnie z postanowieniami ww. ustaw, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XI. Reklamacje i zwroty 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji stwierdzenia wady fizycznej polegającej na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 2. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Klient traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.
 3. Sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży w szczególności gdy:
 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Klient, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta ma  3 dni od daty otwarcia opakowania, w przypadku towarów pakowanych, oraz od daty nabycia w przypadku żywności sprzedawanej luzem na złożenie reklamacji na niezgodne z umową towary żywnościowe.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby firmy: Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa z dopiskiem REKLAMACJA lub drogą mailową na adres sklep@nobilia.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia niezgodności/wady,
 • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży,
 • dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
 1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru zostają rozpatrzone w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia. O wyniku jej rozpatrzenia i dalszych krokach, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 2. Klient może zażądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą lub wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy produkt był już wymieniany, naprawiany lub Sprzedawca nie uczynił zadość wymianą rzeczy na wolną od wad lub usunięciem wady.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagać będzie nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient proszony jest o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany adres siedziby firmy Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż zgodnie z obowiązującym prawem, w sytuacji, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep sklep.nobilia.pl, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2018 poz. 1000 są przechowywane w zbiorze danych przez firmę Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a są jedynie konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 3. Każdy Klient ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia pisząc na adres mailowy sklep@nobilia.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Podając w serwisie dane osobowe Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją złożonego przez siebie zamówienia.
 5. Sklep sklep.nobilia.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę sklep.nobilia.pl.

XIII. Polityka Cookies

 1. Definicje

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 180H w Warszawie.

 • Administrator – firma Słodkie Upominki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Chełmżyńska 180H, Warszawa, REGON: 380451018, NIP: 952-21-82-772  która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie nobilia.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: 1) Cookies sesyjne (są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia; mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika) 2) Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika; mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Dodatkowo rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Oraz zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji Użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

XIV. Wymagania techniczne

 1. Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).